Turco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
...'den görülebileceği üzere ...
Usada para descrever dados brutos
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Usada para descrever dados brutos
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Usada para descrever dados brutos
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Sayılar gösteriyor ki ...
Usada para descrever dados brutos
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Usada para descrever dados brutos
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
İstatistiklere göre ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Στατιστικά μιλώντας...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados