Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Din faptul că...reiese...
Usada para descrever dados brutos
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
După cum putem observa din...,....
Usada para descrever dados brutos
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Datele par să sugereze faptul că...
Usada para descrever dados brutos
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Usada para descrever dados brutos
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Usada para descrever dados brutos
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...a fost corelat pozitiv cu...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
După cum am anticipat,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statisticile demonstrează faptul că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Conform statisticilor...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Στατιστικά μιλώντας...
Din punct de vedere statistic...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados