Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Det kan ses ud fra... at...
Usada para descrever dados brutos
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Usada para descrever dados brutos
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Usada para descrever dados brutos
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Figurerne afslører at...
Usada para descrever dados brutos
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Usada para descrever dados brutos
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... var absolut korreleret med...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Som forudset,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statistikkerne viser at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
I følge statistikkerne...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Στατιστικά μιλώντας...
Statistisk set...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados