Turco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

... on nähtävissä, että...
...'den görülebileceği üzere ...
Usada para descrever dados brutos
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Usada para descrever dados brutos
Aineisto viittaa siihen, että...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Usada para descrever dados brutos
Luvut osoittavat, että...
Sayılar gösteriyor ki ...
Usada para descrever dados brutos
Lukujen perusteella on selvää, että...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Usada para descrever dados brutos
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Kuten ennustettu, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Tilastot näyttävät, että...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tilastojen mukaan...
İstatistiklere göre ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tilastollisesti puhuen...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados