Japonês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

... on nähtävissä, että...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Usada para descrever dados brutos
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
・・・・に見られるように、・・・・
Usada para descrever dados brutos
Aineisto viittaa siihen, että...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Usada para descrever dados brutos
Luvut osoittavat, että...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Usada para descrever dados brutos
Lukujen perusteella on selvää, että...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Usada para descrever dados brutos
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
・・・・という注目すべき結果になった。
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Kuten ennustettu, ...
予想通り、・・・・
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Tilastot näyttävät, että...
・・・・ということをこの統計は示している。
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tilastojen mukaan...
統計によると、・・・・
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tilastollisesti puhuen...
統計的に見て、・・・・
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados