Turco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Ĝi povas esti vidita de... tio...
...'den görülebileceği üzere ...
Usada para descrever dados brutos
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Usada para descrever dados brutos
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Usada para descrever dados brutos
La ciferoj malkaŝas, ke...
Sayılar gösteriyor ki ...
Usada para descrever dados brutos
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Usada para descrever dados brutos
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...estis pozitive korelaciita kun...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Kiel antaŭdiris,...
Tahmin edildiği üzere ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

La statistikoj montras, ke...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Laŭ la statistiko...
İstatistiklere göre ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistike parolante...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados