Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Din faptul că...reiese...
Usada para descrever dados brutos
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
După cum putem observa din...,....
Usada para descrever dados brutos
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Datele par să sugereze faptul că...
Usada para descrever dados brutos
La ciferoj malkaŝas, ke...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Usada para descrever dados brutos
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Usada para descrever dados brutos
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...estis pozitive korelaciita kun...
...a fost corelat pozitiv cu...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Kiel antaŭdiris,...
După cum am anticipat,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

La statistikoj montras, ke...
Statisticile demonstrează faptul că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Laŭ la statistiko...
Conform statisticilor...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistike parolante...
Din punct de vedere statistic...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados