Francês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Ĝi povas esti vidita de... tio...
On peut voir avec... que...
Usada para descrever dados brutos
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Usada para descrever dados brutos
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Les informations semblent suggérer que...
Usada para descrever dados brutos
La ciferoj malkaŝas, ke...
Les chiffres révèlent que...
Usada para descrever dados brutos
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Usada para descrever dados brutos
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Plusieurs résultats notables furent...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...estis pozitive korelaciita kun...
Une corrélation fut établie entre...et...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Kiel antaŭdiris,...
Comme prévu, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

La statistikoj montras, ke...
Les statistiques montrent que...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Laŭ la statistiko...
Selon les statistiques...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistike parolante...
Statistiquement parlant...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados