Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Det kan ses ud fra... at...
Din faptul că...reiese...
Usada para descrever dados brutos
Hvilket kan ses ud fra..., ...
După cum putem observa din...,....
Usada para descrever dados brutos
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Datele par să sugereze faptul că...
Usada para descrever dados brutos
Figurerne afslører at...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Usada para descrever dados brutos
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Usada para descrever dados brutos
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... var absolut korreleret med...
...a fost corelat pozitiv cu...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Som forudset,...
După cum am anticipat,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statistikkerne viser at...
Statisticile demonstrează faptul că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
I følge statistikkerne...
Conform statisticilor...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistisk set...
Din punct de vedere statistic...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados