Italiano | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Det kan ses ud fra... at...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Usada para descrever dados brutos
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Come si può osservare da...., ...
Usada para descrever dados brutos
Det ser ud til at dataene foreslår at...
I dati sembrano suggerire che...
Usada para descrever dados brutos
Figurerne afslører at...
I grafici rivelano che...
Usada para descrever dados brutos
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Dal grafico si rende evidente che...
Usada para descrever dados brutos
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Alcuni dati degni di nota sono...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... var absolut korreleret med...
... è direttamente proporzionale a...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Som forudset,...
Come già annunciato...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statistikkerne viser at...
La statistica mostra che...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
I følge statistikkerne...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistisk set...
Parlando in termini statistici...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados