Inglês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Det kan ses ud fra... at...
It can be seen from… that…
Usada para descrever dados brutos
Hvilket kan ses ud fra..., ...
As can be seen from…, …
Usada para descrever dados brutos
Det ser ud til at dataene foreslår at...
The data would seem to suggest that…
Usada para descrever dados brutos
Figurerne afslører at...
The figures reveal that…
Usada para descrever dados brutos
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
From the figures it is apparent that…
Usada para descrever dados brutos
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Several noteworthy results were…
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
The results of the present study demonstrate that…
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... var absolut korreleret med...
...was positively correlated with…
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Som forudset,...
As predicted, …
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
This finding is consistent with X's contention that…
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Dette resultat styrker X's påstand om at...
This finding reinforces X's assertion that…
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statistikkerne viser at...
The statistics show that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
I følge statistikkerne...
According to the statistics…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
When one looks at the statistics, one can see that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistisk set...
Statistically speaking…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados