Francês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Det kan ses ud fra... at...
On peut voir avec... que...
Usada para descrever dados brutos
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Usada para descrever dados brutos
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Les informations semblent suggérer que...
Usada para descrever dados brutos
Figurerne afslører at...
Les chiffres révèlent que...
Usada para descrever dados brutos
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Usada para descrever dados brutos
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Plusieurs résultats notables furent...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... var absolut korreleret med...
Une corrélation fut établie entre...et...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Som forudset,...
Comme prévu, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statistikkerne viser at...
Les statistiques montrent que...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
I følge statistikkerne...
Selon les statistiques...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistisk set...
Statistiquement parlant...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados