Espanhol | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Det kan ses ud fra... at...
A partir de... se puede observar que...
Usada para descrever dados brutos
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Como se puede ver en...
Usada para descrever dados brutos
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Los datos parecen sugerir que...
Usada para descrever dados brutos
Figurerne afslører at...
La figuras revelan que...
Usada para descrever dados brutos
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Con base en las figuras se puede notar que...
Usada para descrever dados brutos
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Varios resultados relevantes fueron...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... var absolut korreleret med...
... fue asociado positivamente con...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Som forudset,...
Como se predijo...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statistikkerne viser at...
Las estadísticas muestran que...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
I følge statistikkerne...
Según las estadísticas,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistisk set...
Desde el punto de vista estadístico...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados