Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

从...可以看出...
Din faptul că...reiese...
Usada para descrever dados brutos
从...可以看出...
După cum putem observa din...,....
Usada para descrever dados brutos
这些数据可以表明...
Datele par să sugereze faptul că...
Usada para descrever dados brutos
数据表明...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Usada para descrever dados brutos
从这些数据可以看出...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Usada para descrever dados brutos
几个值得注意的结果是...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
目前研究结果表明...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

...的数字上升/下降/保持不变。
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
与...有关的数据...上升/下降了
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Usada para descrever dados e tendências relevantes
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...和...呈正相关
...a fost corelat pozitiv cu...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
正如所预测的,...
După cum am anticipat,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
这一发现和X的论点是一致的,即...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
此发现进一步确认X的主张,即...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
与X的发现一致,...和...呈正相关
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

统计数据显示...
Statisticile demonstrează faptul că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
根据数据统计,...
Conform statisticilor...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
通过数据统计,可以看出...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
据数据统计,...
Din punct de vedere statistic...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
据统计数据,我们可以推测...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados