Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

从...可以看出...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Usada para descrever dados brutos
从...可以看出...
Jak można zauważyć na... , ...
Usada para descrever dados brutos
这些数据可以表明...
Dane te zdają się sugerować, że...
Usada para descrever dados brutos
数据表明...
Dane wykazują, że...
Usada para descrever dados brutos
从这些数据可以看出...
Z danych wynika, że...
Usada para descrever dados brutos
几个值得注意的结果是...
Kilka godnych uwagi wyników...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
目前研究结果表明...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

...的数字上升/下降/保持不变。
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
与...有关的数据...上升/下降了
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...和...呈正相关
...był dodatnio skorelowany z...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
正如所预测的,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
这一发现和X的论点是一致的,即...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
此发现进一步确认X的主张,即...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
与X的发现一致,...和...呈正相关
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

统计数据显示...
Statystyki pokazują, że...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
根据数据统计,...
Według statystyk...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
通过数据统计,可以看出...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
据数据统计,...
Statystycznie rzecz biorąc...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
据统计数据,我们可以推测...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados