Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

从...可以看出...
Det kan ses ud fra... at...
Usada para descrever dados brutos
从...可以看出...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Usada para descrever dados brutos
这些数据可以表明...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Usada para descrever dados brutos
数据表明...
Figurerne afslører at...
Usada para descrever dados brutos
从这些数据可以看出...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Usada para descrever dados brutos
几个值得注意的结果是...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
目前研究结果表明...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

...的数字上升/下降/保持不变。
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
与...有关的数据...上升/下降了
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...和...呈正相关
... var absolut korreleret med...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
正如所预测的,...
Som forudset,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
这一发现和X的论点是一致的,即...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
此发现进一步确认X的主张,即...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
与X的发现一致,...和...呈正相关
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

统计数据显示...
Statistikkerne viser at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
根据数据统计,...
I følge statistikkerne...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
通过数据统计,可以看出...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
据数据统计,...
Statistisk set...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
据统计数据,我们可以推测...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados