Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

يبدو جليًّا من.... أنّ...
Det framgår av ... att ...
Usada para descrever dados brutos
كما يبدو جليًّا من...، ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Usada para descrever dados brutos
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Usada para descrever dados brutos
تكشف الأرقامُ أنّ...
Siffrorna avslöjar att ...
Usada para descrever dados brutos
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Usada para descrever dados brutos
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
... var positivt korrelerade med ....
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
كما هو متقّع، ...
Som förutspått, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

تبيّن الإحصائيات أنّ...
Statistiken visar att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
وفقاً للإحصائيّات...
Enligt statistiken ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
من الناحية الإحصائيّة
Rent statistiskt sett ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados