Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

يبدو جليًّا من.... أنّ...
Det kan ses ud fra... at...
Usada para descrever dados brutos
كما يبدو جليًّا من...، ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Usada para descrever dados brutos
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Usada para descrever dados brutos
تكشف الأرقامُ أنّ...
Figurerne afslører at...
Usada para descrever dados brutos
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Usada para descrever dados brutos
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
... var absolut korreleret med...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
كما هو متقّع، ...
Som forudset,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

تبيّن الإحصائيات أنّ...
Statistikkerne viser at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
وفقاً للإحصائيّات...
I følge statistikkerne...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
من الناحية الإحصائيّة
Statistisk set...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados