Vietnamita | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Usada para começar o sumário da tese
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Özetlemek gerekirse ...
Tóm lại...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Kısacası ...
Tóm lại...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Sonuç olarak ...
Về tổng thể...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Genel olarak ...
Nhìn chung...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... bizi ... sonucuna götürür.
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Daha sonra görebiliriz ki ...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
... có thể giúp chứng tỏ...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Usada para expressar o que a tese visa explicar