Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Usada para começar o sumário da tese
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Özetlemek gerekirse ...
Samengevat ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Kısacası ...
Samenvattend ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Sonuç olarak ...
Al met al ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Genel olarak ...
Over het geheel ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... bizi ... sonucuna götürür.
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Daha sonra görebiliriz ki ...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Alles wijst erop dat ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Over het geheel genomen ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Usada para expressar o que a tese visa explicar