Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Usada para começar o sumário da tese
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Abych to shrnul(a),...
Podsumowując, ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Souhrnně lze říci,...
W podsumowaniu, ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Celkem vzato...
W sumie...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Celkem vzato...
Ogólnie...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... nás vede k závěru, že...
...prowadzi do wniosku, że...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Vidíme tedy, že...
Widzimy więc, że...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Pochopení... může pomoci odhalit...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Zároveň...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Usada para expressar o que a tese visa explicar