Esperanto | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Usada para começar o sumário da tese
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
La antaŭa diskuto provis...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Abych to shrnul(a),...
Por resumi…
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Souhrnně lze říci,...
En resumo,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Celkem vzato...
Entute...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Celkem vzato...
Ĝenerale...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... nás vede k závěru, že...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Vidíme tedy, že...
Ni povas vidi, ke...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Pochopení... může pomoci odhalit...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Zároveň...
Entute...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Usada para expressar o que a tese visa explicar