Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Usada para começar o sumário da tese
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hypoteserna testades med data från ...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
สรุปทั้งหมด...
Sammanfattningsvis ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
โดยสรุป...
För att sammanfatta ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
ทั้งหมด...
Till slut...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
โดยภาพรวมแล้ว...
I stort sett/På det stora hela ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
... leder oss till slutsatsen att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Argumenten ovan visar att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Vi kan då se att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Allt detta pekar på att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
โดยสมดุลแล้ว...
På det hela taget ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Usada para dar uma conclusão definitiva
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Usada para expressar o que a tese visa explicar