Tailandês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Usada para começar o sumário da tese
Ovanstående diskussion har försökt att ...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hypoteserna testades med data från ...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Sammanfattningsvis ...
สรุปทั้งหมด...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
För att sammanfatta ...
โดยสรุป...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Till slut...
ทั้งหมด...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
I stort sett/På det stora hela ...
โดยภาพรวมแล้ว...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... leder oss till slutsatsen att ...
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Argumenten ovan visar att ...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Vi kan då se att ...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Allt detta pekar på att ...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
På det hela taget ...
โดยสมดุลแล้ว...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Usada para expressar o que a tese visa explicar