Russo | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Мы начали доклад с того, что...
Usada para começar o sumário da tese
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hypoteserna testades med data från ...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Sammanfattningsvis ...
Подводя итог...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
För att sammanfatta ...
Подводя итог...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Till slut...
В целом...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
I stort sett/På det stora hela ...
В общем...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... leder oss till slutsatsen att ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Argumenten ovan visar att ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Vi kan då se att ...
Таким образом мы видим, что...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Allt detta pekar på att ...
Все это указывает на то, что...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
På det hela taget ...
В балансе...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Usada para expressar o que a tese visa explicar