Japonês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Usada para começar o sumário da tese
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hypoteserna testades med data från ...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Sammanfattningsvis ...
結論として、・・・・
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
För att sammanfatta ...
まとめると、・・・・
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Till slut...
全体に目を向けると、・・・・
Usada para dar uma avaliação geral da tese
I stort sett/På det stora hela ...
全般的に見て、・・・・
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... leder oss till slutsatsen att ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Argumenten ovan visar att ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Vi kan då se att ...
・・・・ということが見て取れる。
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Allt detta pekar på att ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
På det hela taget ...
あらゆる点から見て、・・・・
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
したがって、・・・・という事実がある。
Usada para dar uma conclusão definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Usada para expressar o que a tese visa explicar