Finlandês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Usada para começar o sumário da tese
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hypoteserna testades med data från ...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Sammanfattningsvis ...
Yhteenvetona...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
För att sammanfatta ...
Yhteenvetona...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Till slut...
Kaiken kaikkiaan
Usada para dar uma avaliação geral da tese
I stort sett/På det stora hela ...
Yleisesti ottaen
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... leder oss till slutsatsen att ...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Argumenten ovan visar att ...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Vi kan då se att ...
Näemme siis, että...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Allt detta pekar på att ...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
På det hela taget ...
Kaiken kaikkiaan
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Usada para expressar o que a tese visa explicar