Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Usada para começar o sumário da tese
Ovanstående diskussion har försökt att ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hypoteserna testades med data från ...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Sammanfattningsvis ...
Til at opsummere...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
För att sammanfatta ...
Summarisk,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Till slut...
Alt i alt...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
I stort sett/På det stora hela ...
I det store og hele...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... leder oss till slutsatsen att ...
...fører os til den konklusion at...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Argumenten ovan visar att ...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Vi kan då se att ...
Vi kan derefter se at...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Allt detta pekar på att ...
Alt dette peger på det faktum at...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
På det hela taget ...
Ligevægtigt...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Usada para expressar o que a tese visa explicar