Árabe | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Usada para começar o sumário da tese
Ovanstående diskussion har försökt att ...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hypoteserna testades med data från ...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Sammanfattningsvis ...
لتلخيص ما سبق...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
För att sammanfatta ...
إجمالاً، ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Till slut...
إجمالا...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
I stort sett/På det stora hela ...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... leder oss till slutsatsen att ...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Argumenten ovan visar att ...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Vi kan då se att ...
نستطيع أن نرى أنّ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Allt detta pekar på att ...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
På det hela taget ...
في نهاية الأمر...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Usada para expressar o que a tese visa explicar