Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Мы начали доклад с того, что...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Usada para começar o sumário da tese
Последующее обсуждение было попыткой...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypoteserna testades med data från ...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Подводя итог...
Sammanfattningsvis ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Подводя итог...
För att sammanfatta ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
В целом...
Till slut...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
В общем...
I stort sett/På det stora hela ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... позволяет нам сделать вывод, что...
... leder oss till slutsatsen att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Argumenten ovan visar att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Таким образом мы видим, что...
Vi kan då se att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Все это указывает на то, что...
Allt detta pekar på att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
В балансе...
På det hela taget ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Usada para expressar o que a tese visa explicar