Japonês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Usada para começar o sumário da tese
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Podsumowując, ...
結論として、・・・・
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
W podsumowaniu, ...
まとめると、・・・・
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
W sumie...
全体に目を向けると、・・・・
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Ogólnie...
全般的に見て、・・・・
Usada para dar uma avaliação geral da tese
...prowadzi do wniosku, że...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
前述の議論は・・・・を証明している。
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Widzimy więc, że...
・・・・ということが見て取れる。
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Ogólnie rzecz biorąc, ...
あらゆる点から見て、・・・・
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
したがって、・・・・という事実がある。
Usada para dar uma conclusão definitiva
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Usada para expressar o que a tese visa explicar