Italiano | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Usada para começar o sumário da tese
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Podsumowując, ...
Riassumendo...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
W podsumowaniu, ...
Concludendo...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
W sumie...
Complessivamente...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Ogólnie...
In generale...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
...prowadzi do wniosku, że...
.... ci porta a concludere che...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Widzimy więc, że...
Siamo dunque portati a credere che...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Tirando le somme...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Usada para expressar o que a tese visa explicar