Grego | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Usada para começar o sumário da tese
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Podsumowując, ...
Εν περιλήψει,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
W podsumowaniu, ...
Εν ολίγοις,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
W sumie...
Εν συντομία,...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Ogólnie...
Σε γενικές γραμμές,...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
...prowadzi do wniosku, że...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Widzimy więc, że...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Συνοπτικά...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Usada para expressar o que a tese visa explicar