Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Usada para começar o sumário da tese
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypoteserna testades med data från ...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
結論として、・・・・
Sammanfattningsvis ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
まとめると、・・・・
För att sammanfatta ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
全体に目を向けると、・・・・
Till slut...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
全般的に見て、・・・・
I stort sett/På det stora hela ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... leder oss till slutsatsen att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenten ovan visar att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
・・・・ということが見て取れる。
Vi kan då se att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Allt detta pekar på att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
あらゆる点から見て、・・・・
På det hela taget ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
したがって、・・・・という事実がある。
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Usada para dar uma conclusão definitiva
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Usada para expressar o que a tese visa explicar