Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Usada para começar o sumário da tese
前述の議論は・・・・するためのものだった。
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
結論として、・・・・
Podsumowując, ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
まとめると、・・・・
W podsumowaniu, ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
全体に目を向けると、・・・・
W sumie...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
全般的に見て、・・・・
Ogólnie...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...prowadzi do wniosku, że...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
前述の議論は・・・・を証明している。
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
・・・・ということが見て取れる。
Widzimy więc, że...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
あらゆる点から見て、・・・・
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
したがって、・・・・という事実がある。
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Usada para dar uma conclusão definitiva
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Usada para expressar o que a tese visa explicar