Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Usada para começar o sumário da tese
前述の議論は・・・・するためのものだった。
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
結論として、・・・・
Samengevat ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
まとめると、・・・・
Samenvattend ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
全体に目を向けると、・・・・
Al met al ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
全般的に見て、・・・・
Over het geheel ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
前述の議論は・・・・を証明している。
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
・・・・ということが見て取れる。
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Alles wijst erop dat ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
あらゆる点から見て、・・・・
Over het geheel genomen ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
したがって、・・・・という事実がある。
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Usada para dar uma conclusão definitiva
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Usada para expressar o que a tese visa explicar