Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

We opened this paper by noting…
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Usada para começar o sumário da tese
The foregoing discussion has attempted to…
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
The hypotheses were tested with data covering…
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
To sum up…
Samengevat ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
In summary, …
Samenvattend ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
All in all…
Al met al ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
By and large…
Over het geheel ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
…leads us to the conclusion that…
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
The arguments given above prove that…
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
We can see then, that…
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
All of this points to the fact that…
Alles wijst erop dat ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Understanding...can help reveal…
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
On balance…
Over het geheel genomen ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Usada para expressar o que a tese visa explicar