Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

We opened this paper by noting…
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Usada para começar o sumário da tese
The foregoing discussion has attempted to…
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
The hypotheses were tested with data covering…
Hypotesen blev testet med data dækning...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
To sum up…
Til at opsummere...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
In summary, …
Summarisk,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
All in all…
Alt i alt...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
By and large…
I det store og hele...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
…leads us to the conclusion that…
...fører os til den konklusion at...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
The arguments given above prove that…
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
We can see then, that…
Vi kan derefter se at...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
All of this points to the fact that…
Alt dette peger på det faktum at...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Understanding...can help reveal…
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
On balance…
Ligevægtigt...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Usada para expressar o que a tese visa explicar