Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Usada para começar o sumário da tese
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Hypoteserna testades med data från ...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Összefoglalva, ...
Sammanfattningsvis ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Összefoglalva ...
För att sammanfatta ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Összességében ...
Till slut...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Egészében véve ...
I stort sett/På det stora hela ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Argumenten ovan visar att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Láthatjuk, hogy ...
Vi kan då se att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Allt detta pekar på att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
A .... megértése segíthet felfedni ....
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Összevetve...
På det hela taget ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Usada para expressar o que a tese visa explicar