Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
我们以说明...开始这篇论文
Usada para começar o sumário da tese
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
前面的讨论旨在...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
假设被...方面的数据验证
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Összefoglalva, ...
总结来说,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Összefoglalva ...
归纳一下,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Összességében ...
总之,...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Egészében véve ...
总体而言,...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...让我们得出...的结论
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
上述论据证实...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Láthatjuk, hogy ...
我们可以看出...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
所有这些都指向...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
A .... megértése segíthet felfedni ....
了解...可以帮助揭示...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Összevetve...
权衡一下,...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Usada para expressar o que a tese visa explicar