Russo | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Мы начали доклад с того, что...
Usada para começar o sumário da tese
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Гипотезы были проверены на практике путем...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Samengevat ...
Подводя итог...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Samenvattend ...
Подводя итог...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Al met al ...
В целом...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Over het geheel ...
В общем...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Таким образом мы видим, что...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Alles wijst erop dat ...
Все это указывает на то, что...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Over het geheel genomen ...
В балансе...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Usada para expressar o que a tese visa explicar