Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Usada para começar o sumário da tese
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Samengevat ...
Podsumowując, ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Samenvattend ...
W podsumowaniu, ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Al met al ...
W sumie...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Over het geheel ...
Ogólnie...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...prowadzi do wniosku, że...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Widzimy więc, że...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Alles wijst erop dat ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Over het geheel genomen ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Usada para expressar o que a tese visa explicar