Japonês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Usada para começar o sumário da tese
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Samengevat ...
結論として、・・・・
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Samenvattend ...
まとめると、・・・・
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Al met al ...
全体に目を向けると、・・・・
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Over het geheel ...
全般的に見て、・・・・
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... leidt ons tot de conclusie dat ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
・・・・ということが見て取れる。
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Alles wijst erop dat ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Over het geheel genomen ...
あらゆる点から見て、・・・・
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
したがって、・・・・という事実がある。
Usada para dar uma conclusão definitiva
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Usada para expressar o que a tese visa explicar