Húngaro | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Usada para começar o sumário da tese
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Samengevat ...
Összefoglalva, ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Samenvattend ...
Összefoglalva ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Al met al ...
Összességében ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Over het geheel ...
Egészében véve ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... leidt ons tot de conclusie dat ...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Láthatjuk, hogy ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Alles wijst erop dat ...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
A .... megértése segíthet felfedni ....
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Over het geheel genomen ...
Összevetve...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Usada para expressar o que a tese visa explicar