Coreano | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Usada para começar o sumário da tese
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Samengevat ...
요약하면, ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Samenvattend ...
요약하면, ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Al met al ...
대체로, ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Over het geheel ...
대체로, ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... leidt ons tot de conclusie dat ...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Alles wijst erop dat ...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Over het geheel genomen ...
모든 것을 고려하여, ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Usada para dar uma conclusão definitiva
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Usada para expressar o que a tese visa explicar