Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
我们以说明...开始这篇论文
Usada para começar o sumário da tese
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
前面的讨论旨在...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
假设被...方面的数据验证
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Samengevat ...
总结来说,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Samenvattend ...
归纳一下,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Al met al ...
总之,...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Over het geheel ...
总体而言,...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...让我们得出...的结论
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
上述论据证实...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
我们可以看出...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Alles wijst erop dat ...
所有这些都指向...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
了解...可以帮助揭示...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Over het geheel genomen ...
权衡一下,...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Usada para expressar o que a tese visa explicar