Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Usada para começar o sumário da tese
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Εν περιλήψει,...
Podsumowując, ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Εν ολίγοις,...
W podsumowaniu, ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Εν συντομία,...
W sumie...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Σε γενικές γραμμές,...
Ogólnie...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...prowadzi do wniosku, że...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Widzimy więc, że...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Συνοπτικά...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Usada para expressar o que a tese visa explicar