Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Usada para começar o sumário da tese
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Εν περιλήψει,...
Til at opsummere...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Εν ολίγοις,...
Summarisk,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Εν συντομία,...
Alt i alt...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Σε γενικές γραμμές,...
I det store og hele...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...fører os til den konklusion at...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vi kan derefter se at...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Alt dette peger på det faktum at...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Συνοπτικά...
Ligevægtigt...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Usada para expressar o que a tese visa explicar