Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Usada para começar o sumário da tese
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Hypoteserna testades med data från ...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Yhteenvetona...
Sammanfattningsvis ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Yhteenvetona...
För att sammanfatta ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Kaiken kaikkiaan
Till slut...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Yleisesti ottaen
I stort sett/På det stora hela ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... leder oss till slutsatsen att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Argumenten ovan visar att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Näemme siis, että...
Vi kan då se att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Allt detta pekar på att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Kaiken kaikkiaan
På det hela taget ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Usada para expressar o que a tese visa explicar