Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Ni komencis ĉi paperon kun...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Usada para começar o sumário da tese
La antaŭa diskuto provis...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hypoteserna testades med data från ...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Por resumi…
Sammanfattningsvis ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
En resumo,...
För att sammanfatta ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Entute...
Till slut...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Ĝenerale...
I stort sett/På det stora hela ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... leder oss till slutsatsen att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumenten ovan visar att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Ni povas vidi, ke...
Vi kan då se att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Allt detta pekar på att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Entute...
På det hela taget ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Usada para expressar o que a tese visa explicar